Håller du med oss om vad vi säger (läs kortfattat om vad vi står för här), och gillar du vad vi gör? Kom med i kampen – bli medlem eller organiserad sympatisör till Arbetarmakt.

Arbetarmakt är en revolutionär kommunistisk och trotskistisk organisation. Vi är den svenska sektionen av Förbundet för Femte Internationalen – F5I. Vårt mål är en socialistisk världsordning fri från olika former av förtryck. För att nå dit krävs arbetarrevolutioner som leds av kommunistiska partier. Dessa partier behöver byggas från grunden. Det är vad Arbetarmakt verkar för. Vi är en organisation som skolar oss inom marxismen, som utifrån den bedriver revolutionär propaganda, som deltar i praktisk kamp och försöker utveckla och radikalisera den. Vi tar även initiativ till kamp. Anslut dig till oss och bli aktivist för den socialistiska världsrevolutionen.

Du kan välja mellan att bli medlem eller organiserad sympatisör.

Som medlem ansluter du dig till vårt program och vår historiska tradition, vilken du får ta del av genom möten och studier tillsammans med oss när du går med. Du deltar aktivt i vårt interna och utåtriktade arbete samt betalar en regelbunden medlemsavgift. Alla medlemmar arbetar i enlighet med den demokratiska centralismens princip om full frihet i interna diskussioner och sedan enhet i handling utåt.

Som organiserad sympatisör stödjer du våra idéer, men behöver inte vara aktiv även om praktiska insatser givetvis är välkomna. Organiserade sympatisörer betalar (minst) 100 kr per kalenderår och får därmed en prenumeration på vår tidning samt kontinuerlig information om Arbetarmakts verksamhet.

Läs även mer om medlemskap i Arbetarmakt här.

Vill du bli medlem eller organiserad sympatisör? Har du frågor om medlemskap? Hör av dig till oss genom vårt kontaktformulär. Du kan bli organiserad sympatisör direkt genom att på stående fot sätt in 100 kr på plusgirokonto 47 40 254-0 eller via Swish: 123 16 13 769. Glöm inte att ange vad det gäller samt dina kontaktuppgifter.